Pràctiques a l’estranger

La Universitat Politècnica de València convoca les beques Leonardo da Vinci i Bancaixa-Blasco Ibáñez per a fomentar la mobilitat dels nous titulats a través de la realització de pràctiques d’empresa a l’estranger.

Poden sol·licitar aquestes beques els titulats de la UPV sempre que no hagen transcorregut més de tres anys des de l’obtenció del títol i complisquen els requisits que s’estableixen en les bases de la convocatòria.

Mitjançant les beques Leonardo da Vinci els titulats que en resulten beneficiaris podran fer pràctiques en empreses de països europeus, mentre que mitjançant la convocatòria de beques Bancaixa-Blasco Ibáñez, podran fer pràctiques en empreses de qualsevol país del món que no estiga inclòs en la convocatòria Leonardo da Vinci.

La sol·licitud de les beques es fa al Registre General de la Universitat Politècnica de València o als registres auxiliars dels campus d’Alcoi i de Gandia. El termini és de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2011, tots dos inclusivament.