Abierta convocatoria becas Leonardo da Vinci 2014

LogoLeonardoNueva convocatoria Leonardo da Vinci-UPV 2014 de prácticas para recién titulados/as, publicada en la web de PRÁCTICAS EXTRANJERO:  http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT.

Las becas pueden ser de 16 semanas o de 26 semanas.
–    FECHAS CLAVES:
o    1/07/2013 – 27/09/2013: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
o    25/10/2013: PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS; tras el cual se abre un plazo de 10 días naturales para SUBSANAR.
o    04/11/2013: PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE BECAS CONCEDIDAS, según nota media titulación.
o    13/01/2014 – 20/01/2014: PLAZO PARA EL COMIENZO DE LAS PRÁCTICAS DE 16 SEMANAS.
o    10/02/2014-02/06/2014: PLAZO PARA EL COMIENZO DE LAS PRÁCTICAS DE 26 SEMANAS.

Más información:
Bases: LEONARDO 2014/a>
Email: practicasextranjero@sie.upv.es
Web: http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT

Pràctiques a l’estranger

La Universitat Politècnica de València convoca les beques Leonardo da Vinci i Bancaixa-Blasco Ibáñez per a fomentar la mobilitat dels nous titulats a través de la realització de pràctiques d’empresa a l’estranger.

Poden sol·licitar aquestes beques els titulats de la UPV sempre que no hagen transcorregut més de tres anys des de l’obtenció del títol i complisquen els requisits que s’estableixen en les bases de la convocatòria.

Mitjançant les beques Leonardo da Vinci els titulats que en resulten beneficiaris podran fer pràctiques en empreses de països europeus, mentre que mitjançant la convocatòria de beques Bancaixa-Blasco Ibáñez, podran fer pràctiques en empreses de qualsevol país del món que no estiga inclòs en la convocatòria Leonardo da Vinci.

La sol·licitud de les beques es fa al Registre General de la Universitat Politècnica de València o als registres auxiliars dels campus d’Alcoi i de Gandia. El termini és de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2011, tots dos inclusivament.