Beca de col•laboració Departament D’informàtica de Picanya

Bases per a la concessió d’una beca de col•laboració per a pràctiques de formació en Departament D’informàtica de Picanya, en conveni amb la Universitat Politècnica de València.

Descripció: Suport a activitats de manteniment d’aplicacions d’i-Administració. Control incidències, entorn de proves en virtualització, desenvolupament i manteniment programari relacionat amb Adm. Electrònica.

Perfil de l’Oferta:

Competències: Bases de dades (SQL Server, Access, Oracle, MySQL), Desenvolupament Visual Basic Access. Desenvolupament PHP, VD .NET Virtualització HYPER-V. Gestió de projectes.

Mes informació: http://www.picanya.org/rs/18457/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/cad/filename/bases-beca-informatica-2014.pdf