Convocatoria Becas IVACE Exterior

IVACE posa en marxa la convocatòria de les Beques IVACE Exterior 2020, unes beques REMUNERADES (entre 12.000 i 32.500 euros anuals) per a l’especialització en INTERNACIONALITZACIÓ.

Convoca 70 beques; on el termini d’inscripció comença el dia 5 de desembre de 2019 i finalitza el 27 de gener de 2020.

Estes beques combinen d’una banda, una formació teòrica a través del curs Superior en Internacionalització i d’altra banda, experiència pràctica en:

  • Delegacions d’IVACE en l’exterior.
  • Empreses de la Comunitat Valenciana que compten amb filials en l’exterior.
  • Organismes de promoció de la internacionalització: Organismes de promoció de la internacionalització: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya en l’exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, entre unes altres.
  • Empreses adjudicatàries del IVACE per a la prestació del servei d’assessorament internacional

Els requisits d’accés són els següents:

  • Ser graduat/a-llicenciat/a universitari/a.
  • Anglés escrit i parlat.(nivell B2)
  • Ser menor de 30 anys.
  • Estar desempleat/da.
  • Ser ciutadà/na europeu/a i empadronat/da a la Comunitat Valenciana
  • Ser beneficiari del Fitxer de Garantia Juvenil.

Més informació

Inscripció

becasinternacional.ivace@gva.es